Lesnictví Bernartice, spravování lesa, poradenství

Na základě iniciativy Obce Bernartice bylo založeno Občanské sdružení vlastníků lesa – při Obci Bernartice a toto bylo dne 19.11.2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR.

Občanské sdružení vlastníků lesa – při Obci Bernartice ( dále jen OSVL) si vytklo za cíl soustředit co nejvíce vlastníků lesa v zájmovém území (území v němž se nacházejí lesy obce Bernartice) pro než by vykonávalo odbornou poradenskou a servisní činnost pod  dohledem licencovaného odborného lesního hospodáře.

OSVL naopak nabízí bezplatně možnost vypracování žádostí vůči subjektům, které poskytují finanční prostředky na podporu činností v lese podmíněné lesním zákonem, o kterých ve většině případů vlastník lesa nemá ani potuchy.

OSVL dále nabízí vlastníkům lesa servisní činnost – pokud bude chtít zajištění nákupu sazenic, chemických přípravků, pěstební práce – zalesnění prořezávky, probírky, aplikace chemických postřiků, těžba dřeva, zpracování kalamit, monitoring hmyzích škůdců, prodej dřeva aj. Vlastník lesa má právo rozhodnout se jakým způsobem si potřebné práce provede, nebo zajistí. Je však řada vlastníků lesa kteří si potřebné práce nejsou schopny vlastními silami zajistit – jako členové OSVL mohou požádat o zprostředkování kontaktu na provádějící firmy, nebo živnostníky s důrazem na kvalitu, cenu, solidnost s maximální výhodností pro vlastníky bez  závislosti na OSVL. Někteří vlastníci si práce provádějí sami a samozřejmě jako členové OSVL nadále mohou, často v dobré víře, že pro svůj les udělali maximum. Někdy se však stává, že nedodržením optimálního postupu je dílo ve výsledku bohužel zmařeno za nemalé fyzické úsilí majitele při vynaložení nemalých finančních prostředků, přitom se stačí poradit.

Třeba při těžbě dřeva se často stane, že dřevní hmota je neodborně manipulována a cenná dobře zpeněžitelná hmota je buďto přeřazena do horšího (méně zpeněženého) sortimentu, nebo zcela znehodnocena. Případně prodána firmě, která Vás jako neodborníka podvede nabídkou nízké ceny, nebo při nejhorším nezaplatí vůbec. Někteří vlastníci třeba kvůli vlastní potřebě paliva stopí kvalitní dřevo, které kdyby prodal, získal by finanční zisk i kdyby si z těchto peněz pak zakoupil potřebné množství paliva odjinud. Podobné problémy může vlastník lesa mít při neznalosti v souvislosti se zákonnou povinností zalesnění – kvalita sazenic, termíny výsadby, povinnost  mít listy o původu sadebního materiálu aj..

Toto vše a řadu dalších služeb Vám nabízí OSVL při obci Bernartice pouze za to, že se stanete našimi členy a znovu opakuji zcela dobrovolně, zcela svobodně nás zase můžete při nespokojenosti opustit.

Říkáte si, že samaritánství v tomto oboru je podezřelé? Souhlasíme, ale sledujeme tím pomoc občanům, sjednocení dohledu nad hospodařením v lesích (lesy vytvářejí životní prostředí v kterém žijeme mi všichni) a využití finančních prostředků obce, které stejně tak jako tak vkládáme na činnost správce lesa v majetku obce – pohybuje se v terénu a tudíž v prostředí Vašich lesů. Dále čím více členů bude OSVL mít, tím více finančních prostředků na tuto činnost můžeme dostat od státu – to za to stojí ne? Už rozumíte tomu proč tyto služby pro Vás nabízíme.

Závěrem ještě podotýkáme, neboť někteří  již  oslovení vlastníci lesů špatně pochopili odstavec nabízející pomoc se zajištěním materiálu, případně prací, že členství v OSVL vlastníka lesa vůbec nezbavuje majitele lesa práva si veškeré práce a materiál zajišťovat sám! Naopak zajišťování těchto prací je pro nás zatěžující! Pouze vlastník, který se o les z různých osobních důvodů není schopen starat sám, nebo prostřednictvím někoho jiného, může požádat o zajištění potřebného na základě samostatné smlouvy, která nemá nic společného s členstvím v OSVL! Toto řeší i stanovy OSVL v článku X. odst. 9-13.

Zaujalo-li Vás naše oslovení a nabídka – zkontaktujte nás.

Občanské Sdružení Vlastníků Lesa – při obci Bernartice.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.