Dětský psychiatrický lékař, České Budějovice, terapie

Hledáte ve vašem kraji kvalitního lékaře-specialistu v oboru dětské psychiatrie? Kontaktujte naše středisko, rádi vám poskytneme informace a odbornou pomoc.

Psychiatrie, České Budějovice, lékař specialista

Naše oddělení poskytuje komplexní psychologické a pedopsychiatrické vyšetření, podle diagnosy určuje další postupy, kterými jsou kromě farmakoterapie např. režimová terapie v průběhu hospitalizace, skupinová a individuální podpůrná psychoterapie, edukační pohovory, relaxační cvičení, arteterapie, muzikoterapie a pracovní terapie. Dále naše oddělení spolupracuje s neziskovou organizací Zdravotní klaun.

K hospitalizaci jsou děti přijímány na doporučení ambulantního dětského psychiatra, ve výjimečných případech dětského lékaře nebo dětského neurologa s podrobnou lékařskou zprávou.

Pro více informací nás navštivte, rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy. Sídlíme v Českých Budějovicích.

Základní informace