Občanské sdružení, Ústí nad Labem, léčba závislostí

Občanské sdružení, Ústí nad Labem, léčba drogových závislostí

Hlavním cílem sdružení WL I. je poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek jejich uživatelům a jejich blízkým a pomoci lidem v obtížných životních situacích.
Programy služeb provozované OS WHITE LIGHT I.
OS WHINabTE LIGHT I. poskytuje ucelený a provázaný systém služeb pro uživatele drog a jejich blízké a pro osoby v obtížných životních situací.

      * Kontaktní nízkoprahové centrum s terénním programem v Teplicích (od 1. 1. 2005) a v Rumburku (od 1. 1. 2006)
      * Terapeutickou komunitu v Mukařově na Litoměřicku pro střednědobou léčbu a resocializaci mladých lidí se závislým chováním ve věku od 15 let (od 4. 11. 1997)
      * Sociálně právní agenturu v Ústí nad Labem poskytující služby

- ambulantní následné péče a chráněné bydlení pro uživatele drog po absolvování léčby (od roku 2002)
- rekvalifikací a certifikací s doprovodným sociálním programem pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením (od dubna 2005)
- postpenitenciární péče a probační programy - ŠANCE 06 (1. 1. 2006)

Programy SPA byly podpořeny ze strukturálních fondů EU, progamu CBC Phare a RLZ Phare. polečnosti Kovos Jičín a. s. vyrábíme přesné kovoobráběčské výrobky na CNC strojích.
Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.