Kovové odpady, elektrošrot, kabely - zpracování

Nájezdovou váhu 30 t a váhu do 1 t s digitálními výstupy.

Vlastní kontejnerovou dopravu, bezplatné přistavení kontejnerů na kovový odpad.

Nakládka odpadů pomocí hydraulické ruky.

Nakládka a vykládka pomocí teleskopického nakladače.

Chemické analýzy kovů spektrometrem.

Párání a drcení kabelů a vodičů.

Úprava materiálu na hydraulických nůžkách.

Likvidace NO včetně vlastní dopravy splňující podmínky ADR.

Likvidace strojního zařízení, konstrukčních celků z místa původce.

Základní informace