Kotle, Praha, revize, zkoušky kotlů, tlakové nádoby, asociace

Periodická školení revizních techniků a dalších pracovníků v oboru tlakových zařízení, konzultační činnost, oponentury a odborné posudky.

Zajištění revizí, prohlídek a zkoušek kotlů a tlakových nádob ve smyslu zákonných ustanovení.
Základní informace