Jazyková škola pro děti Prostějov, cizí jazyky

Jazyková škola BIG BEN SCHOOL (od února 2007 fungující jako s. r. o. ) vznikla v prosinci roku 2002 a již od samého počátku se plně zaměřujeme na výuku angličtiny dětí předškolního a školního věku v mateřských školách a jazykových kurzech.

Snažíme se s dětmi dlouhodobě aktivně pracovat, a to jak v mateřské škole, kde se děti hravou a zábavnou formou s angličtinou seznamují, tak i v našich pokračovacích kurzech, které na naši výuku v MŠ volně navazují. Zde se děti učí prvním základům gramatiky, rozšiřují zásobu slovíček a frází, komunikují s rodilou mluvčí, apod.

Základní informace