Ekonomický informační systém WinFAS Žďár nad Sázavou

o společnosti

WinFAS software s.r.o. (Do roku 2018 jako Organizační kancelář s.r.o.) se v oblasti vývoje a distribuce ekonomického informačního systému pohybuje od roku 1991, z počátku na platformě MS DOS, od roku 2002 na platformě Windows.  Za tuto dobu jsme si vybudovali pevnou pozici a získali bohaté zkušenosti, které zužitkováváme při vývoji systému WinFAS. Díky vlastnímu týmu několika desítek programátorů a konzultantů jsme tak schopni držet krok s trendy doby a současně přizpůsobovat systém potřebám uživatelů WinFAS napříč  všem oborům podnikání. Největší konkurenční výhodou jsou především komplexní zkušenosti v oboru zemědělství.

systém WinFAS

Je informační systém skládající se z modulů pro ekonomii, obchod, služby  a zemědělství . Jeho robustnost  umožňuje provoz v konfiguraci desítek až stovek klientských stanic  prostřednictvím sítě LAN či WAN. Modularita systému umožňuje variabilní nasazení dle aktuálních potřeb každého jednotlivého uživatele. Díky společné datové základně mohou jednotlivé moduly sdílet data napříč celým systémem.

Moduly systému WinFAS

Moduly pro ekonomy

Ekonomika a finance v sobě zahrnují soubor jednotlivých modulů vymezených k podpoře finančních toků společnosti v referenční či cizí měně, účtování na zakázky či kalkulační klíče a naturální ukazatele. Součástí této oblasti jsou moduly pro manažerské řízení  jako jsou výkazy, kalkulace, rozbory či plány. Stejně tak moduly pro správu majetku, výpočet mezd či personální evidenci tvoří celek této oblasti.

Moduly pro obchodníky

Informační systém WinFAS a jeho Obchodní moduly v sobě zahrnují nezbytné nástroje pro podporu obchodních procesů. Mezi takové patří bohaté možnosti modulu pro fakturaci a řízení zásob s vysokou mírou variability pro použití v různých režimech nasazení. Součástí této oblasti jsou také moduly pro podporu výrobních procesů. V neposlední řadě sem patří  komunikační interface pro e-shopy či výrobní programy

Moduly pro zemědělce

Patří sem oborové moduly zaměřené na zemědělský sektor.Tato oblast nabízí řešení pro evidenci a sledování stavu živočišné i rostlinné výroby. V rámci živočišné výroby  poskytuje komplexní přehled o stavu zvířat (reprodukce, veterinární zákroky, exteriér, vážení),  tvorbu povinných externích hlášení. Pro rostlinnou výrobu nabízí nástroj pro kompletní evidenci pozemků , záznam osevních plán, včetně evidence o provedených činnostech, importy dat z LPIS, zpracování a vyhodnocení údajů z GPS.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.