Gymnázium a SOŠ Rokycany

Areál Gymnázia Rokycany v ulici Mládežníků 1115/II byl otevřen 1. 9. 1995. Skládá se z výukového pavilonu, sportovní haly a stravovacího zařízení. Zaměření gymnázia je všeobecné.

Specializace na budoucí povolání lze docílit volbou volitelných seminářů v posledních třech letech studia. Při výběru seminářů se snažíme vyjít vstříc všem kombina-cím, které si studenti zvolí. Semináře se tedy nedělí do humanitních nebo přírodovědných bloků. Gymnázium nabízí mnoho možností sportovního vyžití. Po celý rok jsou pořádány různé sportov-ní akce, které si u studentů získaly velkou oblibu. Na škole je vybudována posilovna, kterou mohou studenti využívat jak v hodinách tělesné výchovy, tak i ve svém volném čase. Škola je velmi dobře vybavena.

Nacházejí se zde počítačové učebny, jazykové učebny, laboratoře a specializovaná pracoviště pro jednotlivé předměty. V posledních třech letech studia je zařazena škála volitelných předmětů, která umožňuje studentům profilaci v oborech, které budou předmětem jejich dalšího vzdělávání. Mezi vyučované cizí jazyky patří anglický jazyk, německý jazyk, francouzský ja-zyk, ruský jazyk, latina a nepovinně španělský jazyk. Počet přijatých žáků na vysoké školy se pohybu-je mezi 70 - 80 % přihlášených, na přírodovědné a technické obory je to 100%.

Základní informace