Geodet, Vsetín, geodetické práce, zeměměřič, geometrické plány

Geodetické práce, Vsetín, geodet, hranice pozemků, geometrické plány

Geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků, majetkoprávní vypořádání geometrických plánů - zajištění vypracování smluv, úředních odhadů a vkladů do katastru nemovitostí, polohopisné a výškopisné plány, podklady pro vypracování projektové dokumentace, zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb, podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí (el. přípojky, vodovodní přípojky apod. ), vytyčování stavebních objektů.

Těšíme se na Vás ve Vsetíně.
Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.