Farní charita Litoměřice, církev

Posláním Farní charity Litoměřice je v souladu s křesťanskými hodnotami Římskokatolické církve pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Farní charita Litoměřice vede střediska jak Azylový dům, ve kterém lide najdou také noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. Dalšími službami, které Farní charita poskytuje jsou Domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory: Domov na Dómském pahorku a Domov sv. Zdislava.

Zároveň Farní charita vede Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, kterou poskytuje okolním lidem. Farní charita zaměřuje své poslání hlavně pro starší lidi, které snaží se pomoc začlenit je zpátky do společného života a předat jim alespoň trošku lásky, radostí a nadějí na lepší jitro.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech