Provozní financování pro malé a střední firmy Brno

Bibby Financial Services nabízí v  rámci svého portfolia služeb a řešení:

Financování dodavatelů

V případě, že klient má všechny peněžní toky, pohledávky současné i budoucí zastaveny či postoupeny své financující bance jako ručení za úvěr, navrhneme mu posílení jeho provozních financí formou dodavatelského úvěru, který nabídneme prostřednictvím factoringu jeho dodavatelům, příp. přímými platbami jeho dodavatelům za dodané zboží či služby.

Financování zásob

Řada klientů řeší otázku, jak profinancovat vyšší objem zásob, např. před sezónou nebo při získání velké zakázky. Připravíme pro Vás řešení, které uvolní peníze vázané v pohledávkách nebo zásobách, abyste je mohli využít např. na nákup surovin pro nové zakázky nebo rozšíření portfolia zásob hotových výrobků pro zvýšení Vaší konkurenceschopnosti.

Správa pohledávek

Součástí služby je i poradenství v oblasti řízení kvality pohledávek. Poskytujeme našim klientům nejen financování, ale přebíráme i odpovědnost za inkaso a řídíme celé saldo pohledávek, včetně dohledu nad kvalitou dodavatelsko-odběratelských smluv a dokumentace k pohledávkám, což zlepšuje klientovu pozici nejen v případě vzniku sporu mezi dodavatelem a odběratelem, ale i při inkasu pohledávek. Toto řešení nabízíme i v  případě, že klient nemá zájem o financování pohledávek ale pouze o jejich správu, administraci, upomínání dlužníků a zajištění inkasa peněžních prostředků. V  případě zájmu klienta, je součástí služby také pojištění pohledávek.

Regresní factoring

Factoring využívají velké, úspěšné společnosti, které z  dlouhodobého pohledu řeší prostřednictvím factoringu otázku denní administrace svých pohledávek a flexibilitu financování, stejně tak firmy s  velkým potenciálem růstu, které procházejí určitou fází restrukturalizace, anebo společnosti, u nichž se výrazně projevují sezónní výkyvy v  produkci. Se zájmem o factoring nás oslovují malé a střední společnosti i dodavatelé nadnárodních obchodních řetězců, kteří určují platební a cenové podmínky svým dodavatelům.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.