krejčí Plzeň- město oděvy opravy

Rychloopravna oděvů do 24 hod. Krejčovství, šití a úpravy oděvů, záclon.
Základní informace