Geologie, Klimkovice, hydrogeologie

Profesionální služby a  poradenství pro oblasti ekologie, hydrogeologie a  geologie a  účinná pomoc při problémech spojených s  ochranou životního prostředí:

hydrogeologické posudky – např. jako podklad k  povolení pro studně (odběry podzemních vod) či septiky s  trativody (vypouštění odpadních vod do podzemních) a  povolení pro nakládání s  vodami ekologické projekty, studie a  posudky – odborné posudky pro žádost o  dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), posouzení vlivu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU na životní prostředí a  hodnocení hydrogeologických a  geologických poměrů lokality (např. pro skládku) ekologické účetnictví – komplexní rešerše stavu životního prostředí (voda, půda, ovzduší, geologie, odpady, ekologická zátěž, krajina, flóra, fauna) ve vybraných regionech, sídlech či lokalitách hodnocení vlivu staveb na životní prostředí neboli EIA – kompletní materiály i  jednotlivé části: dokumentace, posudky a  strategická hodnocení (SEA), zastupování investorů při jednání s  úřady a  veřejností integrovaná prevence a  omezování znečištění neboli IPPC – zpracování celé žádosti IPPC či vybraných kapitol, poradenství, konzultace a  zastupování klienta při jednáních s  úřady státní správy vzdělávací akce – facilitace porad a  jednání, semináře a  interaktivní workshopy na téma ochrana životního prostředí pro veřejnost i  státní správu se zaměřením dle požadavků klienta a  akce pro děti a  mládež (ekohry)

Výborná znalost moravského regionu, odborné zázemí, kvalita, rychlost, maximální ochota vyhovět požadavkům klienta a  dlouholetá praxe v  oblasti ochrany životního prostředí. Úvodní konzultace zdarma.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech