Systémy pro záznam, archivaci a analýzu gelů, Praha, luminiscence

Laboratorní přístroje a reagencie pro molekulární biologii, genetiku a IVF Praha

Alpha Innotech

Systémy pro záznam, archivaci a analýzu gelů

Alpha Laboratories

Výměnné pipetové špičky s filtrem i bez filtru, mikrozkumavky pro odstředivky a PCR, mikrodestičky pro Elisu

Apelex

Elektroforézy

Berthold Detection Systems

Luminiscence

Biohit

Pipety, špičky, dávkovače
LONZA Biotech

Agarózy, buněčná média

Jenway

Spektrofotometry, pH metry, konduktometry

Medi-Cult

IVF media

Mirus Bio

reagencie pro transfekci a značení nukleových kyselin

Molecular Devices

Spektrofotometrie, absorbanční spektrofotometrie, Elisa ready, fluorometrické čtečky, integrované kombinované multidetekční stanice, luminiscenční readry, promývačky mikrodestiček, automatické rozplňovací systémy, buněčné harvestery

Molecular Probes

Fluorescenční sondy

Promega

produkty pro výzkum v genomice, proteomice a buněčné analýze, purifikace nukleových kyselin, identifikace a paternity lidské DNA, bioluminiscence, in vitro transkripce, translace
Turner Designs

fluorometry
Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.