Domov seniorů, Dobříš, socilání služby

Služby jsou poskytovány tak, aby klienti mohli zůstat součástí přirozeného místního společenství, mohli žít přirozeným a aktivním způsobem, mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a aby byly zachovány přirozené vztahové sítě.

Služby v Domově seniorů jsou poskytované v souladu s platným zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách€
Základní informace