Dětska agentura, Praha 11, občanské sdružení

Záštitu nad činností DTA přijal Český výbor pro UNICEF. DTA, sídlící v Praze 11, je nositelem mimořádné novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. 2004 DTA je organizací uznanou MŠMT ČR pro práci s dětmi a mládeží. Činnost DTA podporuje MŠMT ČR a MK ČR.

Vytváříme jediné dětské internetové Rádio Domino, vydáváme internetové Malé (ale naše) noviny, organizujeme anketu Zlatý Ámos, simulované lety do vesmíru Expedice Mars, provozujeme ekologockou a mediální výchovu pro školy.

Pro více informací shlédněte naše webové stránky. Sídlíme v Praze 11.

Základní informace