Studie, projekty, scénografie, cyklostezky

Projekty, studie, inženýrská činnost, scénografie, cyklostezky

Projekty občanských budov a rodinných domů, návrhy přestaveb a  rekonstrukcí historických objektů od zaměření, přes architektonické studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení. Projekty pro provedení stavby včetně profesí, rozpočty, zadávací dokumentace, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby, autorský dozor, technický dozor investora.
Televizní a filmová scénografie: 20 let průběžné praxe v oboru
Vyhledávací studie na cyklostezky: Labská stezka, stezky podél vodních toků.
Základní informace