Síť pro rodinu, z.s.

Posilování hodnoty rodiny zahrnuje:

Rodinu ve společnosti:
■ prosazujeme legislativu přátelskou rodině
■ síťujeme odborníky a organizace na lokální i národní úrovni
■ podporujeme zapojení mateřských center do místních samospráv

Rodinu v centru:
■ podporujeme začínající i zavedená MC
■ předáváme know-how
■ propojujeme MC
■ sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe

Rodina ve firmě:
■ podporujeme konkurenceschopnost firem (audit)
■ oceňujeme firmy, které jsou přátelské rodině (soutěž)
■ posilujeme hodnotu rodiny na trhu práce
■ propagujeme příklady dobré praxe

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech