Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb s historií již od roku 2000. Poskytujeme pomoc v podobě bezplatného odborného poradenství, a to osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci, jsou v krizi, rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením i seniorům. Poradenství se zaměřuje na řešení rodinných sporů, finanční krize (oddlužení atd.), pomáháme orientovat se v oblasti sociálních dávek, vyřizovat příspěvek na péči atd. Samostatnou pomoc nabízíme obětem trestných činů, a to v podobě bezplatného poskytování právních informací.

Dále realizujeme jako jediná organizace v Děčíně a Ústí nad Labem denní centrum určené seniorům, kteří nemohou, či nechtějí být doma sami, zejména seniorům s Alzheimerovou chorobou či jinými poruchami kognitivních funkcí. Naše zařízení funguje jako "seniorškolka", tedy senioři u nás tráví čas přes den, mohou zde trénovat svou paměť, rozvíjet své fyzické i psychické dovednosti a schopnosti, účastnit se aktivizačních činností, být v kontaktu se svými vrstevníky. Péče v centrech je individuálně nastavená, klienty nenutíme k žádné aktivitě, respektujeme jejich možnosti, potřeby, schopnosti, vůli i momentální náladu.

Na území měst Děčína a Ústí nad Labem (okresu) poskytujeme též pečovatelskou službu, a to v domácnostech klientů.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.