restaurátorské práce sochařských a uměleckořemeslných děl

restaurování uměleckých děl z kamene, terakoty , keramiky a sádry s povolením MK

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
Vznik oprávnění: 30.01.2012

Základní informace
Doporučené firmy v oborech