Jan Fejt, Dis.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik oprávnění: 01.05.2008

Projektová činnost ve výstavbě
Vznik oprávnění: 01.05.2008

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vznik oprávnění: 01.05.2008

Základní informace
Doporučené firmy v oborech