Školní jídelna Jaroměř, Na Karlově

Poskytování stravy v souladu s rozhodnutím a závaznými pokyny orgánu hygieny a platnými právními předpisy

Základní informace