Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výkon funkce autorizované (notifikované) osoby dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v rozsahu stanoveném autorizací ÚNMZ. Činost akreditované zkušební laboratoře. Činost akreditovaného certifikačního orgánu na výrobky. Provádění homologací traktoru dle zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Provádění zkoušek a kontrol pro účely schvalování typů zvláštních vozidel a samostatných technických celků dle zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Provádění kontrol pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených zvláštních vozidel dle zákona č. 65/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Provádění úředních zkoušek traktorů ve smyslu rozhodnutí OECD-C(93)55. Zkoušení, posuzování shody a certifikace výrobků a materiálů. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.