Pardubická krajská nemocnice

Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna, základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Kostní tkáňová banka ev. č. KTB26

Základní informace
Doporučené firmy v oborech