P-D Refractories CZ

Hornická činnost včetně projektování podle zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění zák. č.. 1991 Sb., v rozsahu § 2 písm.:. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d). Důlně měřičská činnost. Provozování drážní dopravy na železničních drahách - vlečkách. Opravy silničních vozidel. Hostinská činnost. Provádění trhacích prací. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Truhlářství, podlahářství. Výkon zeměměřických činností. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. Obráběčství. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zámečnictví, nástrojářství. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3, 5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3, 5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.