Nadace Veronica

Posláním nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného vztahu k přírodě. Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku. Prostředky nadace. Jsou využívány mj. na podporu vydávání a distribuci časopisu Veronica, ekologických publikací a jiných tiskovin, ekologického poradenství, na pořádání výchovných, vzdělávacích a kulturně zaměřených akcií pro veřejnost, na rozvoj centra pro modelové. Venkovské projekty v Bílých Karpatech a uskutečňování myšlenky pozemkových spolků.. Nadace nepodporuje politické strany ani politické organizace.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.