Klinické centrum Praha 7 platická chirurgie

Společnost ISCARE I. V. F. a. s. byla založena v roce 1994 za účelem poskytování specializovaných lékařských výkonů v oblasti asistované reprodukce. Během svého působení na trhu rozsah poskytovaných služeb rozšířila a nyní se řadí mezi prestižní zdravotní zařízení nejen v ČR.

Ve dvou patrech moderní budovy Lighthouse  se nachází ojedinělé zdravotnické zařízení, které se svou vybaveností, technickými parametry, odborností personálu a úspěšností léčebných metod řadí mezi přední pracoviště v České republice. Na celkové ploše ca 2000 m2 centrum disponuje 29 lůžky, z nichž 22 je chirurgických a 7 gynekologických a 3 JIP lůžky, 20 lékaři a 60členným zdravotnickým personálem.

Komplexní systém vybavení 3 operačních sálů včetně harmonického skalpelu, laparoskopické věže, videogastroskopu, videokolonoskopu, atd. umožňuje provádění i těch nejnáročnějších operací. Audiovizuální propojení operačního sálu s konferenční místností skýtá možnost videokonferencí, dálkových konzultací a odborných konsilií.

Základní informace