Profesním sdružením archivářů, Praha, archivnictví

Česká archivní společnost, Praha, archiválie

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů včetně důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti.

V současné době má ČAS více než 350 členů. ČAS byla ustavena 4. května 1990. Hlavní úkolem České archivní společnosti je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivistiky, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech.

Od roku 2002 vydává Česká archivní společnost svoji ročenku, která nahradí stagnující Archivní čtvrtletník. V této ročence budeme nadále informovat své členy o činnosti společnosti, o některých problémech archivů a archivářů, a budeme uveřejňovat i tzv. společenskou kroniku archivářů. Jedním z nejvýraznějších projektů ČAS je tato internetová adresa.

Naší představou je podávat zde informace o dění nejen v České archivní společnosti, ale též v celém archivnictví, aby se tyto stránky staly trvalým a užitečným nástrojem pro všechny, který chtějí, mohou nebo musí vejít s archivy a archiváři do styku.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.