Celia - život bez lepku, občanské sdružení

Pomoc lidem s celiakií

Celia o. s. vzniklo v důsledku potřeby pomoci lidem s celiakií. Ti zůstávají často po diagnostikování nemoci zcela bez pomoci. Dodržování bezlepkové diety s sebou nese celou řadu nemalých problémů. Ať už jsou to problémy finanční, psychické, či problémy spojené se značným omezením v běžném životě.

Celia o. s. vznikla v důsledku potřeby pomoci lidem nemocným celiakií, protože v současné době není v oblasti Liberecka žádná instituce, na kterou by se mohli potřební obrátit o pomoc. Vzhledem k tomu, že bezlepková výživa je finančně velice náročná (přibližně 3 000, - Kč  měsíčně mimo běžné náklady na stravování) a není naším zdravotnictvím ani v rámci sociální politiky nijak kompenzována, je nutné pomoci lidem bezplatně. Veškeré edukační materiály a poradenství bude potřebným poskytováno zdarma a členové občanského sdružení neplatí žádné členské příspěvky.

Naše aktivita v této záležitosti je podmíněna skutečností, že celiakií trpí naše dcera. Od počátku, po stanovení její diagnozy, jsme se sami potýkali s celou řadou problémů a nikde jsme nenacházeli účinnou pomoc. Proto víme, že i ostatní lidé pomoc potřebují a my jim ji chceme nabídnout. Sami jsme jen velmi obtížně překonávali počáteční problémy a dobře víme, co ti ostatní potřebují.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech