Reklamní časopis ZIKADO, Opava, vydavatel

        Reklamní časopis ZIKADO vychází od roku 1991 a je bezplatně distribuován do každé schránky v devíti reginálních mutacích na severní Moravě a Slezsku v celkovém nákladu  625 500 výtisků. Ročně se v ZIKADU otiskne 20 000 plošných inzerátů. Bereme to jako důkaz úspěšnosti inzerce v něm.
        Nově vyrábíme i podklady pro grafickou výrobu a vyrábíme např.: polepy, tabule, plachty, letáky, billboardový papír, polepy aut a jiné.
Základní informace