Požární ochrana, Chrudim, bezpečnost práce

Zpracování a vedení dokumentace PO a BOZP, požární zprávy, školení PO a BOZP, prodej hasební techniky a zajištění servisu, výkon činnosti požárního a bezpečnostního technika s potřebným oprávněním Chrudim.

Základní informace