BOZP koordinace, Říčany, bezpečnost práce

Služby odborně způsobilého Koordinátora BOZP na staveništi:

zpracování Planu BOZP a přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě, ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému úřadu, pomoc ve výběru zhotovitelů stavby a koordinace jejích spolupráce.

Poskytování služeb TDI při přípravě a realizaci projektů.

Základní informace