Bezpečnost práce, požární ochrana - Marie Kamenská

Nabízíme komplexních služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany.

Provádění auditů, školení, revizí, prohlídek pracovišť, vyhodnocení rizik, zhotovení dokumentace.

Zajištění výkonu funkce technika BOZP a PO.

Zastupování při jednání se Státním úřadem inspekce práce, Hasičským záchranným sborem, Českou inspekcí životního prostředí a s úřady Odboru životního prostředí.

Spolupracování při plnění zákonných povinností při nakládání s odpady, při vedení evidence a ohlašování, při plnění povinností daných zákonem o ochraně ovzduší.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech