Biologické expertízy, biologická hodnocení, posudky

Biologické expertízy, poradenství v oblasti životního prostředí

Zpracováváme biologická hodnocení staveb a záměrů staveb podle zákona o ochraně přírody a krajiny, provádíme přírodovědné průzkumy, dendrologické studie a posudky, hodnotíme vlivy staveb na krajinný ráz, poskytujeme poradenství, nabízíme subdodávky EIA.

Základní informace