Bezpečnost práce Velká Losenice, požární ochrana

Technik BOZP: Dokumentace, školení, audity, kategorizace prací, OOPP, pracovní úrazy, vnitropodnikové směrnice, vyhodnocení rizik, plány školení a revizí  atd. Zajištění odborných školení / VZV, jeřábníci, vazači, obsluhy plynových zařízení, kotelen, tlakových nádob... / a revizí vyhrazených zařízení způsobilými osobami, dozorová činnost, poradenská činnost,

Koordinátor BOZP na staveništi podle zákona 309 / 2006 Sb).: Vypracování Oznámení o zahájení stavby, Plán  BOZP na staveništi, dozorová činnost.

Požární ochrana: Dokumentace  PO ( PPS, PŘ,   začlenění objektů,....  ) Školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců, odborná příprava požárních hlídek a preventistů PO,

Odpadové hospodářství: Odpadový hospodář, poradenská činnost v OH, zavedení systému OH, zpracování plánu OH, zařazení odpadů podle katalogu, evidence, roční výkazy......

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.