Bezpečnost, Chomutov, BOZP

Poskytujeme poradenství, vyhledávání rizik při práci a návrh opatření, zpracování dokumentace o vyhledávání rizik, zpracování kategorizace prací a komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví a Oblastním inspektorátem práce.

Dále nabízíme zpracování provozní dokumentace a místních bezpečnostních předpisů. Poradenství v oblasti pracovních úrazů a jejich evidence. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a vedení záznamů o školení.

Sídlíme v Chomutově.
Základní informace