Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Uherské Hradiště

Obecně prospěšná společnost, Uherské Hradiště, azyl

Poslání organizace
Posláním obecně prospěšné společnosti Petrklíč je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální začlenění.

Cíl organizace
Cílem je zlepšení nepříznivé situace uživatelky, popř. udržení její situace na stávající úrovni a zabránění jejímu zhoršování. Poskytujeme klientkám pomoc a takovou míru podpory, abychom zachovali a dále  rozvíjeli jejich schopnost řešit svou situaci vlastními silami a staly se tak nezávislými na systému sociální pomoci nebo aby se jejich závislost minimalizovala.

Co nabízíme
Ženy, které k nám přichází s problémem, u nás najdou na prvním místě vstřícné přijetí a bezpečné zázemí. Mluvíme s nimi o tom, co by chtěly, jak a v čem by se měla jejich situace zlepšit. Následně jim pomáháme postupnými kroky tak, aby dosáhly řešení své situace. Naše sociální služba zahrnuje vedle ubytování zejména poradenství, možnost okamžitého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou dalšího způsobu řešení na s tím související  vyhledávání a poskytování informací. Dále také nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klientky,   pomoc s péčí o děti, volnočasové aktivity, materiální pomoc aj.

Studentům vysokých škol se sociálním zaměřením nabízíme možnost odborné praxe.

Jsme dodavatelem této sociální služby v rámci projektu „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg. Č. Z. 1. 04/3. 1. 00/05. 00026, který je spolufinancován ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech