krejčí Plzeň- město oděvy opravy

Krejčovské práce. Opravy a úpravy oděvů.
Základní informace