Advokátní kancelář, Praha, advokát

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc zejména v oblasti občanského, směnečného, obchodního, trestního a pracovního práva s dalším zaměřením na obchodní a občanskoprávní smlouvy. Samozřejmostí je zastupování před soudy a jinými právními subjekty.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech