COLORIT

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických. Látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Základní informace