STOCO

Zednictví. Štukaterství. Zámečnictví. Pronájem a půjčování věcí movitých. Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů. Maloobchod tabákovými výrobky. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Specializovaný maloobchod. Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. Maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod použitým zbožím. Zprostředkování služeb. Zprostředkování obchodu. Velkoobchod

Základní informace