DAREK - Daniel Přikryl

Pronájem průmyslového a stavebního zboží. Silniční motorová doprava /v rozsahu stanovených podmínek/. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Velkoobchod

Základní informace