BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Zprostředkování služeb. Realitní činnost. Zprostředkování obchodu. Velkoobchod. Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Výroba chemických látek a chemických přípravků. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví. Škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. Zednictví. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Základní informace