RWE Transgas

Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako extremně hořlavé. Překladatelská a tlumočnická činnost. Projektování elektrických zařízení. Projektová činnost ve výstavbě. Výkon zeměměřičských činností. Projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru ložiskové geologie v rozsahu mapovacích, laboratorních a kamerálních prací. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz. Obchod s plynem. Montáž měřidel. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. Zpracování dat, služby databank, správa sítí. Testování, měření a analýzy - technická diagnostika strojů a potrubních systémů. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Pronájem a půjčování věcí movitých. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. Kopírovací práce. Skladování zboží a manipulace s nákladem. Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných). Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Realitní činnost. Zprostředkování obchodu a služeb. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing

Základní informace