Nadace Bona

Shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče - všestranná podpora socioterapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně. Handicapovaných osob na území hlavního města Prahy do života společnosti
Základní informace