ZUŠ Říčany

Poskytování přípravného a základního studia v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Činnost organizace je vymezena zákonem 2007 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání )školský zákon). A vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
Základní informace