ZŠ Nová Ves pod Pleší

Výchova a vzdělání ( účel a předmět hlavní činnosti základní školy je vymezen ust. § 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů. ) Účel a předmět činnosti. Školní družiny je vymezen ust. § 20 zákona č. 76/1978 Sb.

Základní informace