ZŠ a MŠ Chotýšany

Vykonávání činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny a zařízení školního stravování,. Výchova a vzdělávání dětí a žáků prvního až pátého ročníku se uskutečňuje dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,. Základní vzdělávání žáků se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,. Zájmové vzdělávání žáků se uskutečňuje ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,. Stravovací služby žáků se uskutečňují v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,. Stravování zaměstnanců školy se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 2005., o nákladech na závodní stravování jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených samostatnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace