MŠ Ratměřice

Poskytování předškolní výchovy podle zák. č. 76/1978 Sb. ve znění platných předpisů a předškolních zařízeních a školských zařízení a dle vyhlášky č. 35/1992 o mateřských školách,. Vytváření základních předpokladů pozdějšího vzdělávání dětí,. Zajišťování stravování dětem a zaměstnancům školy,. Umožnění další volnočasové aktivity, vzdělávací a relaxační.
Základní informace