MŠ Milín

V rozsahu vymezením ust. § 3 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních,. Součástí mateřské školy je školní jídelna; účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen § 39 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních

Základní informace